Wybierz region

Wybierz miasto

  Najważniejsze miejsca pracy

  Autor: Agnieszka Smogulacka

  2000-05-22, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24

  GAZETA POZNAŃSKA, poniedziałek 22.05.2000 Ostatnia konsultacja w sprawie Strategii Województwa Wielkopolskiego Najważniejsze miejsca pracy Praca, przedsiębiorczość, edukacja oraz infrastruktura - to ...

  GAZETA POZNAŃSKA, poniedziałek 22.05.2000

  Ostatnia konsultacja w sprawie Strategii Województwa Wielkopolskiego
  Najważniejsze miejsca pracy


  Praca, przedsiębiorczość, edukacja oraz infrastruktura - to priorytetowe programy Strategii Województwa Wielkopolskiego. W Poznaniu odbyło się ostatnie już spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu tego dokumentu.


  - Wyniki dotychczasowych dyskusji wskazują jednoznacznie na podstawowy cel: zapewnienie ludziom pracy - wyjaśnia prof. Lucyna Wojtasiewicz, kierownik zespołu przygotowującego strategię. - Praca, czyli uzyskiwanie dochodów, zapewni odpowiednią jakość życia. Dla stworzenia właściwej liczby i rozmieszczenia miejsc pracy potrzebna jest jednak przedsiębiorczość, a ta - zależy od infrastruktury regionu i edukacji społeczeństwa - L. Wojtasiewicz tłumaczy zależności.

  Konsultacje w sprawie projektu Strategii Województwa Wielkopolskiego rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku. Do tej pory odbyło się ich aż 57. Rozmawiano o wizji województwa i znaczeniu, jakie powinno mieć w kraju i Europie; o prognozach demograficznych, kulturze, rolnictwie, gospodarce, ochronie środowiska, a także - o rynku pracy. Strategia województwa jest bowiem dokumentem, który ma stanowić podstawę rozwoju regionu w ciągu najbliższych lat.

  Wczoraj rozmawiano o priorytetach. Oprócz zdań, które padały już wielokrotnie, czyli o zwiększeniu aktywności zawodowej, obniżeniu podatków dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, restrukturyzacji gospodarki żywnościowej itp. wspomniano również o nowościach. Dotyczyły one głównie edukacji. Fachowcy uznali bowiem, że reforma szkolnictwa powinna ulec modyfikacji: dzieci powinny zaczynać naukę w wieku 6 lat. Zaproponowano także system ,,małej szkoły' dla najmłodszych, utrzymywanej przez fundacje lub osoby prywatne.

  W najbliższym czasie, projekt strategii zostanie przedstawiony podczas obrad sejmiku - radni wojewódzcy zdecydują czy można go przyjąć. Wiadomo jednak, że sporo osób uważa dokument za zbyt ogólnikowy.

  SAGA

  Lucyna Wojtasiewicz

  kierownik zespołu opracowującego Strategię Wielkopolski

  Musimy spróbować przełamać ,,barierę niemożności'. W czasie naszych dyskusji, w wielu przypadkach pojawiało się zdanie ,,to jest niemożliwe'. Mamy jednak 20 lat na realizację wyznaczonych celów.

  Sonda

  Letnich atrakcji w moim mieście jest...

  • jak na lekarstwo. (79%)
  • na tyle dużo, że często nie wiem co wybrać. (10%)
  • wystarczająco, ale mogłyby być ciekawsze. (10%)