K T

avatarK T

Śrem

Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” dla Przedszkola nr 7 „Janka Wędrowniczka”.

2013-03-13 21:35:16

Przedszkole nr 7 „Janka Wędrowniczka” w Śremie uzyskało w roku szkolnym 2012/2013 tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Tytuł ten stanowi wyróżnienie dla placówek oświatowych, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, promocji, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci.
Przedszkole rozwija zainteresowania i talenty swoich wychowanków między innymi poprzez:
- warsztaty plastyczne, które doskonale wpływają na kształtowanie osobowości i postawy otwarcia na świat. Dziecko rozwija swoją wyobraźnie, pomysłowość, staje się samodzielne, kreatywne, odkrywa przyjemność tworzenia, poznaje różnorodne materiały, narzędzia, techniki wykonywania prac.
- zajęcia rytmiczno – ruchowe, towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest: rozwijanie muzykalności dzieci, rozbudowanie zamiłowania do muzyki, kształtowanie wrażliwości na muzykę, rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Zajęcia rytmiczne realizują również cele ogólno-wychowawcze tj.:
zapobieganie wadom postawy, kształtowanie sprawności i estetyki ruchu, rozwój umiejętności współpracy z kolegami w grupie.

- warsztaty teatralne, zajęcia tego typu pomagają w rozwijaniu wrażliwości estetycznej, rozwijają twórczą wyobraźnię i fantazję. Zabawa w teatr rozwija dziecko intelektualnie, kształci pamięć, uwagę. Dziecko występując przed publicznością czuje się szczęśliwe, bo słyszy oklaski i pochwały. Dzieci przygotowują przedstawienia teatralne, które prezentują podczas uroczystości przedszkolnych, międzyprzedszkolnych oraz w ramach projektu „Poranek malucha”. Przedszkole nasze od wielu lat jest organizatorem Międzyprzedszkolnego Konkursu Teatralnego „Dziecko widzem i aktorem”.
- Zumbafit – Zumba dla dzieci, zajęcia te są dla dzieci nie tylko wspaniałą zabawą, ale także propagują zdrowy styl życia promując aktywność ruchową wśród najmłodszych. Specjalnie opracowany program uwzględnia różne aspekty rozwoju dziecka m.in. koordynację, równowagę, pamięć i kreatywność, a poprzez propagowanie zdrowego trybu życia pomaga dzieciom rozwinąć takie zdolności jak: umiejętność pracy zespołowej, pewność siebie czy odpowiedzialność.
Placówka, której przyznano powyższy tytuł otrzymała stosowny certyfikat, a także pamiątkową tablicę. Została także umieszczona na ogólnopolskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów .

Jesteś na profilu K T - stronie mieszkańca miasta Śrem. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj