Gm. Książ Wielkopolski: podsumowanie roku jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

OPRAC.:
Katarzyna Baksalary
Katarzyna Baksalary
fot. arch.red.
W gminie Książ Wielkopolski działa sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. To właśnie strażacy z tych jednostek ruszają pierwsi do pomocy, kiedy w gminie wybucha pożar czy dochodzi do wypadku, a nierzadko ruszają też do akcji poza gminę. Ile przeprowadzili akcji w 2020 roku? Czy i na co otrzymali dotacje? Sprawdźcie!

,

Gmina Książ Wielkopolski: akcje jednostek OSP

Jak wynika z danych przedstawionych ksiąskim radnym miejskim podczas posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu w minionym roku strażacy z jednostek OSP z gminy Książ wielkopolski do akcji wyjeżdżali w sumie 276 razy.

Jednostką, która wyjeżdżała w minionym roku najczęściej, było OSP Chrząstowo. W sumie strażacy z Chrząstowa brali udział w 127 akcjach. Drugą najczęściej wyjeżdżającą do akcji jednostką w gminie byli strażacy ochotnicy z Książa Wielkopolskiego. Wzięli oni udział w 92 akcjach strażackich w minionym roku. Trzeba podkreślić, że obie te jednostki funkcjonują w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

Pozostałe jednostki OSP z gminy Książ Wielkopolski brały udział w znacznie mniejszych ilościach akcji:

  • OSP Mchy - 32 akcje
  • OSP Kołacin - 11 akcji
  • OSP Chwałkowo Kościelne - 11 akcji
  • OSP Włościejewice-Ługi - trzy akcje

Jako ciekawostkę dodamy, że strażacy z gminy Książ Wielkopolski w sumie na akcjach w minionym roku spędzili 2 570 godzin 51 minut, co przełożyło się na 38 tysięcy 562 złote wypłaconego ekwiwalentu z gminnej kasy.

Dotacje dla jednostek OSP z budżetu gminy Książ Wielkopolski

Jeśli chodzi o finansowanie działalności jednostek OSP w gminie Książ Wielkopolski, to oprócz wspomnianego już ekwiwalentu jednostkom udzielono również dotacji. Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Książ Wlkp. w minionym roku wyniosła 125 tys. złotych. Z tych pieniędzy sfinansowano roczne koszty funkcjonowania jednostek, czyli m.in. naprawy, szkoleń, ubezpieczeń czy opłaty za rachunki.

Oprócz tego trzy jednostki otrzymały również pieniądze na zakup sprzętu:

  • W minionym roku 200 tys. złotych przekazane zostało przez gminę do OSP w Chrząstowie na zakup nowego pojazdu. Podkreślić jednak należy, że przekazane pieniądze tylko część sumy, jaka była potrzebna na zakup nowego wozu. W sumie kosztował on bowiem nieco ponad 771 tys. złotych. Pozostała kwota to gminnych pieniędzy, czyli 560 tys. złotych pozyskane zostało przez jednostkę ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Gmina Książ Wielkopolski przekazała również w 2020 roku 25 tys. złotych dla OSP w Kołacinie. Posłużyły one do zakupu średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego. Kwota przekazana przez gminę w całości pokryła wartość zakupionego auta.
  • Pieniądze z gminnej kasy otrzymali także druhowie z OSP Mchy. Kwota nieco ponad 10 tys. złotych pozwoliła im na zakup oraz montaż system selektywnego powiadamiania członków OSP o akcji ratowniczo-gaśniczej.

Łącznie zatem gmina Książ Wielkopolski przekazała w 2020 roku kwotę nieco ponad 360 tys. złotych.

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?

Wideo

Dodaj ogłoszenie