O herbach w ksiąskiej bibliotece z dr. Gerardem Kucharskim. Szykuje się zmiana ksiąskiego herbu.

KB
O herbach w ksiąskiej bibliotece z dr. Gerardem Kucharskim. Szykuje się zmiana ksiąskiego herbu.
O herbach w ksiąskiej bibliotece z dr. Gerardem Kucharskim. Szykuje się zmiana ksiąskiego herbu. fot. KB
"Studenci" ksiąskiego Uniwersytetu Entuzjastów Świata w czwartek 11 kwietnia gościli dr. Gerarda Kucharskiego, specjalistę od herbów. Podczas spotkania dowiedzieli się m.in., jak będzie wyglądać nowy herb gminy Książ Wielkopolski.

Od jakiegoś już czasu wiele gmin w całej Polsce przystąpiło do uregulowania spraw związanych z herbami, flagami, pieczęciami i innymi symbolami danego samorządu. Takie regulacje dosięgnęły również gminę Książ Wielkopolski, która po dwóch latach pracy nad tym tematem jeszcze w kwietniu przyjmie uchwałę m.in. o nowym herbie gminy.
Aby przybliżyć mieszkańcom bardziej ten temat, w ramach Uniwersytetu Entuzjastów Świata w ubiegły czwartek w ksiąskiej bibliotece odbyło się spotkanie ze specjalistą od herbów - dr. Gerardem Kucharskim.

Podczas tego spotkania dowiedzieć się można było wielu ciekawych rzeczy m.in. tego, że nowy herb gminy Książ Wielkopolski oparty został o zachowaną ksiąską pieczęć z XVII wieku, z którą dr. Kucharski opracowując nowy projekt herbu, zapoznał się w poznańskim Archiwum Państwowym, gdzie pieczęć jest przechowywana.

- Książ Wielkopolski należy to tych miejscowości, które mają długą tradycję heraldyczną, a związane jest to m.in. z tym, że już w średniowieczu Książ Wielkopolski był miastem - wyjaśnił podczas spotkania Gerard Kucharski.

- Dotychczas Książ posługiwał się wizerunkiem herbu nadanym mu przed wiekami, wizerunek ten jednak odbiegał od najstarszego zachowanego herbu Książa Wielkopolskiego i był niezgodny ze sztuką heraldyczną - mówił specjalista i dodał, że opracowanie projektu nowego herbu dla gminy Książ Wielkopolski zlecone zostało mu w 2017 roku. Efektem dwuletniej pracy jest nowy herb gminy, nowa flaga oraz trzy pieczęcie - pieczęć Gminy Książ Wielkopolski, pieczęć Burmistrza Książa Wielkopolskiego oraz pieczęć Rady Miejskiej Książa Wielkopolskiego. Wszystkie nowe symbole samorządowe wejdą w życie po podjęciu przez ksiąską radę miejską przygotowanej na najbliższą sesję uchwały.

Wracając jednak do najstarszej zachowanej pieczęci Książa Wielkopolskiego, gość ksiąskich Entuzjastów Świata opisał ją tak: "... w polu pieczęci owalna tarcza herbowa w kartuszu. W tarczy ceglana budowla miejska o dwóch wieżach, w każdej furta i po dwa okna w pas, nakryte spiczastymi dachami zwieńczonymi kulami."

To właśnie tę pieczęć będzie przypominać nowy ksiąski herb

- Jak wynika z moich badań, tłoka tej pieczęci ksiąski urząd miejski używał do 1808 roku. Wiemy to stąd, że właśnie z tego roku pochodzi ostatni znany dokument z tą właśnie pieczęcią - opowiadał zebranym w bibliotece Gerard Kucharski i dodał, że później sprawa z ksiąskimi pieczęciami wyglądała różnie i miało to związek z sytuacją polityczną, czyli m.in. zaborami, wojnami oraz zmianami ustrojowymi w Polsce. Zawsze jednak, jak wynika ze słów ksiąskiego gościa, w momentach, kiedy to mieszkańcy (lokalne władze) mogli decydować o tym, jak wyglądała pieczęć miejska, widać było powrót do symbolu dwóch wież.

Jako ciekawostkę dodamy, że w najbliższych latach zmianom ulegnie zapewne również herb Brodnicy, który według prawideł sztuki heraldycznej przedstawionych podczas spotkania w ksiąskiej bibliotece również nie spełnia wymagań Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tutaj zapewne zmiany nie będą jedynie kosmetyczne jak w przypadku ksiąskiego herbu, który w zasadzie nabrał jedynie lepszych proporcji aniżeli ten używany dotychczas.

Jak wyjaśnił nam w rozmowie wójt gminy Brodnica Marek Pakowski, herb, którym obecnie posługuje się gmina, pojawił się na początku lat 90' XX wieku i został wyłoniony w konkursie zorganizowanym przez ówczesną radę. Dziś brodnicki herb to tarcza złożona z dwóch barw - czerwonej i zielonej, oraz godłem składającym się z litery "B" i wizerunku łodzi. Ile z obecnych elementów brodnickiego herbu pozostanie po zaprojektowaniu nowego herbu zgodnie ze sztuką heraldyczną, na razie nie wiadomo.

Przykładem zmian, które dość zaskakująco wpłynęły na wizerunek herbu, może być np. Trzemeszno, które na niebieskiej tarczy ma w godle postać św. Wojciecha. Przed zmianami i akceptacją komisji heraldycznej postać świętego ukazywała starszego mężczyznę, a po zmianach św. Wojciech znacznie odmłodniał. Zmiana, która zaszła wynikała z faktu, że w chwili śmierci miał on "tylko" ok. 41 lat.

Ciekawostką, na którą uwagę zwrócił również ksiąski gość opowiadając o herbach wielkopolskich miast, był również herb Kłecka. Otóż w herbie wielkopolskiego Kłecka znajduje się obecnie mitra książęcą i róg myśliwski. Jak wyjaśnił Gerard Kucharski, nie jest to typowy dla wielkopolski herb. Przedmioty na nim przedstawione związane są raczej ze wschodnimi granicami Polski.

- Taka sytuacja wynika tak naprawdę z pomyłki, do której doszło najprawdopodobniej w okresie zaborów, kiedy to urzędnik przypisał do wielkopolskiego Kłecka, pieczęć białoruskiego dziś Klecka. Trzeba pamiętać bowiem, że na przestrzeni wieków polskie granice zmieniały się i sięgały dużo dalej na wschód niż dzisiejsze, a Kleck był miastem należącym do rodu Radziwiłłów - wyjaśniał heraldyk i dodał, że jak wynika ze źródeł historycznych, tradycyjnym herbem wielkopolskiego Kłecka jest piastowski orzeł wzorowany na herbie z pieczęci Przemysła II.

Tajemnica Marchewki

Wideo

Dodaj ogłoszenie