Przebudowa stadionu w Śremie. Unieważniono część postępowania przetargowego. Oferty będą ponownie rozpatrywane

Katarzyna Baksalary
Katarzyna Baksalary
Przebudowa stadionu miejskiego w Śremie - fotorelacja z pierwszego etapu modernizacji stadionu przy ul. Poznańskiej
Przebudowa stadionu miejskiego w Śremie - fotorelacja z pierwszego etapu modernizacji stadionu przy ul. Poznańskiej fot. arch. red./KB/DG
Pierwszy etap przebudowy stadionu w Śremie został zakończony. Teraz czas na kolejne prace związane z modernizacją drugiej trybuny oraz m.in. bieżni. Kolejny przetarg składał się z dwóch części zamówienia. Jak się okazuje, jedna z nich została unieważniona.

Przebudowa stadionu miejskiego w Śremie

Z końcem czerwca przyszedł czas rozstrzygnięcia postępowania przetargowego związanego z dalszą przebudową obiektu sportowego w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie. Okazuje się jednak, że nie wszystko udaje się przeprowadzić zupełnie bezproblemowo.

Postępowanie przetargowe obejmowało dwie części. Pierwsza część zamówienia dotyczyła wykonania nowej bieżni, skoczni w dal, rzutni, nowej trybuny, ogrodzenia oraz nowych chodników. W ramach tych prac wykonane miało być również nagłośnienie i oświetlenie bieżni. Druga część zamówienia obejmowała natomiast m.in. wyposażenie w meble, wykonanie zabudowy stolarskiej oraz oznakowanie pomieszczeń.

Postępowanie przetargowe zakładało, że obie części zamówienia nie muszą zostać wykonane przez jednego wykonawcę. W efekcie tego w ramach postępowania wyłoniono dwóch wykonawców tych prac. Tak przynajmniej się wydawało.

Pierwszy wybrany wykonawca nie podpisał umowy z gminą Śrem

Pierwsza informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej pierwszej części zamówienia, czyli wykonania m.in. bieżni i rzutni oraz trybuny pojawiła się już 25 czerwca. Wówczas najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Multisport Boiska Sportowe Sp. z o. o. z Jaworzna. Firma wyceniła wykonanie zleconych robót budowlanych i elektrycznych, związanych z infrastrukturą sportową na kwotę nieco ponad 2,7 mln złotych brutto. Ostatecznie nie doszło jednak do podpisania umowy i gmina ponownie dokonała rozstrzygnięcia, powiadamiając o wyborze drugiej najkorzystniejszej oferty, która złożona została przez Gardenia Sport Sp. z o.o. z Warszawy. Drugi z wykonawców roboty związane z pierwszą częścią zamówienia wycenił na kwotę nieco ponad 2,8 mln złotych brutto.

Odwołanie i unieważnienie części przetargu

Druga część zamówienia również okazała się problematyczna, a mianowicie według informacji przekazanych 17 czerwca przez gminę Śrem, prace związane z wyposażeniem budynku zaplecza technicznego miała wykonać firma Usługi Ogólnobudowlane Adam Hołderny z Mechlina. Ostatecznie jednak 16 lipca unieważniono czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w tym zakresie prac na skutek odwołania złożonego przez firmę Office Plus z Wrocławia.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o oświadczenia i informacje złożone w toku postępowania przez Wykonawcę (...). Firma OFFICE PLUS Wrocław Sp. z o. o. w złożonym odwołaniu uprawdopodobniła okoliczności wskazujące na konieczność unieważnienia czynności wyboru oferty dla części II zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny i badania ofert - czytamy w informacji przygotowanej przez gminę Śrem.

Nie pierwszy przetarg z problemami w gminie Śrem

Przetarg związany z kolejnym etapem przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Poznańskiej, to nie pierwszy przetarg, który w tym roku nie od razu został rozstrzygnięty po myśli gminy Śrem. Przypomnijmy, że m.in. przetarg na remont mostu na kanale ulgi rzeki Warty również nie został rozstrzygnięty od razu. Przy pierwszym podejściu okazało się, że pieniądze przeznaczone na wykonanie niezbędnych prac są zbyt małe i w związku z tym konieczne było drugie podejście.

Rząd podjął decyzję w sprawie obostrzeń.

Wideo

Dodaj ogłoszenie