Punkt Szczepień Masowych w Śremie? Jest taka możliwość. A jak w Książu, Dolsku i Brodnicy?

Katarzyna Baksalary
Katarzyna Baksalary
Punkt Szczepień Masowych w Śremie? Jest taka możliwość. A jak w Książu, Dolsku i Brodnicy?
Punkt Szczepień Masowych w Śremie? Jest taka możliwość. A jak w Książu, Dolsku i Brodnicy? fot. unsplash.com/CDC
Punkt Szczepień Masowych w Śremie. Samorządy w całej Polsce organizują Punkty Masowych Szczepień dla mieszkańców. Wiele wskazuje na to, że i w Śremie taki punkt może się pojawić. Gmina Śrem wystąpiła z taką inicjatywą do wojewody wielkopolskiego. A jak w Książu, Dolsku i Brodnicy?

Punkt Szczepień Masowych w Śremie - czy powstanie?

Na pytanie, czy Punkt Szczepień Masowych w Śremie powstanie odpowiedź zna chyba tylko wojewoda wielkopolski. Na poniedziałek 12 kwietnia, wiemy, że gmina Śrem wyszła z inicjatywą stworzenia takiego punktu w Śremie. Zostało wskazane miejsce oraz możliwości szczepienne tej lokalizacji.

Burmistrz Śremu czyni starania, aby przy współpracy Szpitala Podolany w Poznaniu oraz Metropolii Poznań powstał na terenie gminy Śrem punkt szczepień masowych (PSM), który miałby się mieścić w sali sportowej „Bazar” przy ulicy Józefa Piłsudskiego 13 - informuje Julia Projs ze śremskiego urzędu miejskiego i dodaje, że śremski Punkt Szczepień Masowych miałby być otwarty siedem dni w tygodniu, a wydajność szczepień wyniosłaby do 7000 osób tygodniowo.

Jak wyjaśnia urzędniczka informacja o miejscu, gdzie śremski PSM miałby zostać zlokalizowany oraz jego możliwościach została przekazana za pośrednictwem Starosty Śremskiego we wtorek 6 kwietnia do wojewody wielkopolskiego.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji o pozytywnej weryfikacji wskazanego punktu przez Wojewodę - wyjaśniała w poniedziałek 12 kwietnia Julia Projs.

To, co warto zauważyć i podkreślić, to fakt, że niezależnie od utworzenia śremskiego Punktu Masowych Szczepień dotychczasowe punkty będą działać, a ten zlokalizowany w śremskim szpitalu ma zamiar zwiększyć swoją wydajność.

Jak podkreśla Julia Projs ze śremskiego magistratu oprócz zielonego światła od wojewody do uruchomienia PSM potrzebna jest również nielimitowana liczba szczepionek przeciw COVID 19.

Dziś, czyli w środę 14 kwietnia już wiemy, że Punkt Szczepień Masowych w sali bazar został zaakceptowany. Informację na ten temat przekazała Metropolia Poznań, która wskazała, że wielkopolski oddział NFZ wstępnie zaakceptował na terenie Metropolii 13 PSM. Wśród wskazanej 13 znalazł się również Śrem (sala Bazar oraz Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie).

Jak wynika z komunikatu Metropolii Poznań, w dalszej kolejności wielkopolski oddział NFZ przekazał propozycje do Ministerstwa Zdrowia i centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Punkty Szczepień Masowych w Książu, Dolski i Brodnicy?

Jeśli chodzi o pozostałe gminy wchodzących w skład powiatu śremskiego, to nie należy się spodziewać, aby zostały tam utworzone takie punkty. Na ten moment mamy już informację z Książa Wielkopolskiego oraz Brodnicy.

Krzysztof Korasiak informuje, że na terenie gminy Książ Wielkopolski taki punktu nie powstanie w chwili obecnej.

Magdalena Hybiak, koordynator ds. szczepień na terenie Gminy Brodnica w odpowiedzi na nasze pytanie również przekazała, że na terenie gminy Brodnica taki punkt nie powstanie.

Jeśli chodzi o Dolsk, na razie nie mamy odpowiedzi co do powstania Punktu Szczepień Masowych, patrząc jednak, że zarówno Książ jak i Brodnica nie zdecydowały się na stworzenie takich punktów, można przypuszczać, że i gmina Dolsk nie zdecyduje się na PSM.

Punkty szczepień przeciwko COVID-19 już działające w Śremie i powiecie śremskim:

Śrem:

 • Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie
  ul. Chełmońskiego 1, Śrem
  tel. 797 068 856
 • Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistów "Ko-med" s.c.
  ul. Staszica 1
  tel. 61 28 29 688

Książ Wielkopolski:

 • Przychodnia Lekarza Rodzinnego Gabinety Specjalistyczne "Bellus"
  ul. Wiosny Ludów 24a, Książ Wielkopolski
  tel. 61 28 22 540

Dolsk:

 • Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Familia"
  ul. Śremskie Przedmieście 32, Dolsk
  tel. 61 28 25 837

Brodnica:

 • Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistów "Ko-med" s.c.
  Brodnica 65
  tel. 61 28 23 579
FAQ - szczepienie przeciw koronawirusowi

Jak powstawała szczepionka przeciw koronawirusowi, czy każdy może ją przyjąć, gdzie się zgłosić, aby się zaszczepić? Odpowiadamy na pytania związanie ze szczepieniami.

Jak wygląda szczepienie przeciw koronawirusowi?

Pierwszym etapem jest kwalifikacja do szczepienia, o której decyduje lekarz. Szczepionka podawania jest w postaci iniekcji (zastrzyk) w mięsień naramienny.

Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących przygotowania do szczepień. Można zaszczepić się w ciągu całego dnia, niezależnie od posiłków, ale najlepiej gdy jesteśmy wypoczęci.

Czy warto się zaszczepić przeciw koronawirusowi?

Szczepionka to jedna z największych medycznych zdobyczy człowieka. Dzięki szczepionkom udało się wyeliminować lub znacznie ograniczyć wiele chorób np. ospę prawdziwą, błonicę, wirusowe zapalenia wątroby typu B. Podobnie może być w przypadku koronawirusa. Dzięki skutecznej szczepionce jego zdolność do zakażenia kolejnych osób może zostać wyeliminowana, skutecznie go neutralizując.

Aby osiągnąć odporność populacyjną zaszczepić powinno się jak najwięcej osób. Przyjmuje się, że powyżej 80 % zaszczepionych osób w populacji będzie stanowić kokon ochronny dla niezaszczepionych. Ale już 50 % zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej  koronawirusa.

Czy szczepionka na koronawirusa może wywołać skutki uboczne?

Tak jak po podaniu jakiegokolwiek leku, również po szczepieniu przeciw koronawirusowi mogą się pojawić objawy niepożądane. W przypadku pojawienia się niepożądanych objawów, należy skontaktować się z lekarzem poradni, w której było wykonane szczepienie.

Czy szczepionka na koronawirusa jest bezpieczna?

Szczepionka przeciw koronawirusowi przechodzi badania i może być podana wyłącznie po dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizowane instytucje. Skrócono do minimum procedury rejestracyjne, ale badania szczepionek zostały wykonane według najwyższych standardów bezpieczeństwa (podobnie jak w przypadku innych szczepionek).

W Polsce dopuszczeniem szczepionek do obrotu zajmuje się Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Decyzja może być także podjęta przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską po przeprowadzeniu procedury scentralizowanej przez Europejską Agencję Leków.

W każdym przypadku pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jest wydawane po ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Następuje to na podstawie dokumentacji zawierającej dane zebrane w czasie prac nad produktem i badań klinicznych. Ocena ryzyka dotyczy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego.

Własne testy przeprowadzają także firmy farmaceutyczne.

Jakimi szczepionkami przeciw koronawirusowi będą szczepieni Polacy?

Polska ma pięć umów (dane na 7 grudnia 2020) na zakup szczepionek przeciw COVID-19 z producentami: Astra Zeneca (16 mln dawek), Janssen Pharmaceutica NV (16,98 mln dawek), Pfizer / BioNTech (16,74 mln dawek), CureVac (5,65 mln dawek), Moderna (6,69 mln dawek). Zakupy będą finansowane z budżetu państwa. Umowy opiewają na zakup w sumie ponad 62 mln szczepionek, a szacowany koszt to ok. 2,4 mld zł. Zakupy będą finansowane z budżetu państwa.

Czy dostanę dokument, że jestem zaszczepiony?

Informacja o szczepieniu będzie wpisana do systemu elektronicznego. Pacjent dostanie również zaświadczenie o szczepieniu umożliwiające korzystanie z ułatwień. Przyjęcie szczepionki będzie także potwierdzone przez specjalny system, który umożliwi weryfikację zaszczepienia (m.in. kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie).

Kiedy będę się mógł zaszczepić przeciw koronawirusowi?

Szczepienia przeciw koronawirusowi odbędą się etapami:

Etap 0: pracownicy służby zdrowia, pracownicy Domów Pomocy Społecznej, pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, pracownicy sanepidu. 

Etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, nauczyciele;

Etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne ;

Etap 3: szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Gdzie będzie można się szczepić przeciw koronawirusowi?

Szczepienia mają być realizowane:

 • w placówkach POZ i AOS;
 • w innych stacjonarnych placówkach medycznych;
 • w mobilnych zespołach szczepiących;
 • w centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych.

Na stronie gov.pl/szczepimysie dostępna będzie mapka z wykazem wszystkich punktów szczepień.

Co trzeba zrobić, żeby się zaszczepić przeciw koronawirusowi?

Szczepienie będzie możliwe dzięki e-skierowaniu. Będzie ono generowane automatycznie w transzach zgodnych z kolejnością szczepień (grupy wiekowe, grupy zawodowe). Pacjenci będą mogli też mieć wystawione skierowanie przez lekarza (dotyczy to osób, które nie posiadają numeru PESEL albo nie mogły się poddać szczepieniu w pierwszym dostępnym terminie). 

Na szczepienie przeciw koronawirusowi będzie można się umówić w centralnym systemie rejestracji - pacjent będzie mógł skorzystać z Infolinii, umówić się elektronicznie przez swoje Internetowe Konto Pacjenta, za pośrednictwem placówki, w której wystawiono mu e-skierowanie lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Po rezerwacji wizyty pacjent dostanie SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia (pacjent będzie umówiony na dwa terminy). 

Kolejność szczepień jest określona w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepione będą osoby z grup priorytetowych - personel służby zdrowia, pracownicy i pensjonariusze DPS, osoby 60+.

Czy trzeba płacić za szczepienie przeciw koronawirusowi?

Szczepionka przeciw koronawirusowi jest bezpłatna i dobrowolna.

Czy szczepionka jest obowiązkowa?

Szczepienia przeciw koronawirusowi są dobrowolne. Im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza. Szczepienia mają być dostępne w każdej gminie.

Rząd podjął decyzję w sprawie obostrzeń.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie