Wysypisko Pysząca. Kto będzie sprawdzał stan wód w Pyszącej?

Bartosz Klimczuk
Bartosz Klimczuk
Kto będzie sprawdzał stan wód w Pyszącej?
Kto będzie sprawdzał stan wód w Pyszącej? archiwum redakcji
Wysypisko Pysząca. W połowie czerwca Katarzyna Bednarowicz, naczelnik pionu gospodarowania przestrzenią i środowiskiem śremskiego magistratu poinformowała radnych, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie sprawdzi stanu wód gruntowych w okolicach nielegalnego wysypiska w Pyszącej, mimo że wcześniej to obiecał. Sprawdziliśmy, jak dokładnie się sprawy w tym temacie mają.

Wysypisko Pysząca. Kto będzie sprawdzał stan wód w Pyszącej?

Przy okazji dyskusji w ratuszu na temat działań, jakie podejmuje gmina Śrem w kwestii ochrony środowiska, pojawił się temat nielegalnego wysypiska śmieci w miejscowości Pysząca.

Cały czas monitorujemy sytuację w Pyszącej. Zajęliśmy się sprawą niewykonanych przez WIOŚ badań wód podziemnych, do których przeprowadzenia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wcześniej się zobowiązał. Wysłaliśmy w tej sprawie pismo do starostwa i jeśli nic się w tym temacie nie zadzieje, to będziemy się starali sfinansować badania z własnych środków - mówiła Katarzyna Bednarowicz.

Udało nam się dotrzeć do wspomnianego pisma skierowanego do śremskiego starostwa powiatowego z dnia 15 czerwca.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie w piśmie z dnia 21 stycznia 2020 r. [...] zapewnił, że badania w piezometrach wykona w kwietniu 2020 r. Natomiast w odpowiedzi na zapytanie Burmistrza Śremu odnośnie wyżej wymienionego pisma, Wojewódzki Inspektor w piśmie z dnia 5 kwietnia 2021 r. [...] poinformował, że zainstalowane na przedmiotowym terenie piezometry nie wchodzą w system badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, nie stanowią też systemu monitoringu składowiska, wobec czego w roku 2020 i 2021 nie przeprowadził kontroli w powyższym zakresie - czytamy w dokumencie.

Następnego dnia, tj. 16 czerwca skontaktowaliśmy się z Witalisem Sąsiadkiem, naczelnikiem wydziału ochrony środowiska śremskiego starostwa powiatowego. Powiedział nam on wtedy, że żadne pismo z gminy nie dotarło, nikt w ostatnim czasie z ratusza w sprawie Pyszącej także nie dzwonił.

WIOŚ robił badanie wód gruntowych w Pyszącej pod koniec maja. Byłem tam wtedy osobiście - przekonywał Witalis Sąsiadek.

Mirosław Żółtański, kierownik delegatury WIOŚ w Lesznie potwierdził słowa naczelnika wydziału ochrony środowiska. Tłumaczył ponadto, że monitoring stanu wód podziemnych jest prowadzony wyłącznie w ramach państwowego monitoringu środowiska, a tym od dwóch lat zajmuje się tylko Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Starosta śremski nałożył obowiązek prowadzenia wspomnianego monitoringu na podmiot zarządzający wyrobiskiem z odpadami, czyli firmę Sanbud. Przedsiębiorstwo jest jednak w opłakanym stanie i nie ma pieniędzy, aby takie badania prowadzić. Obiecałem więc staroście, że w ramach możliwości będziemy kontrolować stan wód w Pyszącej - mówił Mirosław Żółtański.

Szef delegatury WIOŚ w Lesznie dodaje, że wcale nie ma obowiązku dzielenia się wynikami z żadnym samorządem. Jeśli do takiego czegoś dochodzi, to jest to gest dobrej woli ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Do momentu pojawienia się tego artykułu starostwo powiatowe nie posiadało jeszcze wyników pomiaru wód gruntowych pod nielegalnym wysypiskiem śmieci w Pyszącej.

Kto będzie sprawdzał stan wód w Pyszącej?

Wysypisko Pysząca. Kto będzie sprawdzał stan wód w Pyszącej?

Podatek od psa

Wideo

Dodaj ogłoszenie