Wybierz region

Wybierz miasto

    Jak się dawniej nazywały dzisiejsze ulice w Śremie?

    Ulica ks. Jerzego Popiełuszki nie zawsze była ulicą jego imienia, podobnie jak np. ul. kardynała Wyszyńskiego. Pamiętacie jeszcze, jak nazywały się dawniej ulice w Śremie? Do przygotowania tego quizu wykorzystaliśmy: Dzieje Śremu pod red. S. Chmielewskiego, Przechadzki po Śremie Ryszarda Zawadzkiego, Głos Śremski oraz rys historyczny Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie.

    Przejdź do quizu
    Jak się dawniej nazywały dzisiejsze ulice w Śremie?